Steder

Steder på Amager

Kommuner:

Københavns kommune

Tårnby kommune

Dragør kommune

Landsbyer m.m. på Amager

Christianshavn

Sundbyvester

Sundbyøster

Kastrup

Tårnby

Maglebylille

Tømmerup

Ullerup

Viberup

Store Magleby

Dragør

Søvang

Skov, strand m.m.

Naturpark Amager
Naturpark Amager er en naturpark der består af det vestlige og sydlige Amager. Den har et areal på på 3.500 hektar og en kystlinje på omkring 25 kilometer. Naturparken består af Amager– og Kalvebod Fælled, Kongelunden og Sydamagers kystlandskab. Naturparken er et enestående kultur- og naturområde med vidtstrakte vådområder med mange træk- og ynglefugle; her findes omkring 300 eller flere fuglearter og over 450 plantearter hvoraf flere er sjældne.

Vestamager
 – eller Kalvebod Fælled er et inddæmmet og fredet område på det vestlige Amager. Arealet er ca. 2000 hektar (ca. 20 km²).

Kongelunden
Kongelunden er primært egeskov iblandet en lang række andre træarter, men der er også pæne bevoksninger af almindelig ædelgran. Kongelunden er en attraktiv og rig lokalitet for fugle og visse planter og svampe.

Amager Strandpark
https://da.wikipedia.org/wiki/Amager_Strandpark

Amarminoen
Amarminoen er en ca. 27 kilometer lang vandre- og cykelrute på Amager